De 2-minutenregel voor slotenmaker Zonnebeke

Na een brouwerij van Arent Jansz de Ouwen, met een gebruikelijke een paar ketels en enigszins zoveel eesten, valt het oog op het kleine huisje tevens en de deftige woning, welke er meteen met grenst. In het allereerste heeft mr.

Ons levendige beschrijving aangaande zo’n middeleeuwse stoof op dit eindpunt over een 15e eeuw mag men vinden in de roman betreffende Reade, vertaald door Van der Noorda tussen een aanhef ‘Een Jonkman aangaande Gouda’.

Voor het 2e huis luidde de opgave: “Gillis betreffende Soutelande, deur aengeven van Aryaentgen, appelcoopster, sittende vanwege een deur van Soutelande, 3 haardsteden”

In een Cellebroerssteeg woonde ons zekere Heyndrick Jansen, ‘nastelingmaker’, die ‘nestels’ of ‘nestelingen’ (veters) vervaardigde voor een Delfse poorters en poorteressen of liever vanwege de ganse schoendragende gemeente aangaande de stad.

(Schrevel was aangaande oorsprong een Vlaming, welke eerder enige tijd in Leiden woonde.) Dit stadsbestuur belastte hem betreffende dit bezoeken aangaande "den crancken vande peste offte smettendc sieckte, leggende int Gasthuys offte Pesthuys, daerover te ghaen ende die te cureren naer zijnen vermogen"

Voorts een huis betreffende een titel ‘Inde Kolff’, dat de bewoner over het gilde van St. Nicolaas had gehuurd. (Het huis daar waar sinds 1641 2 gekruisde kolven prijken, werd in 1882 bewoond door stoffeerder Forma.) In dit Coomanskolf ofwel het Keysers Hof kwamen een broeders over dit St. Nicolaas- ofwel koopmansgilde 's avonds bijeen teneinde over de belangen met dit koopmanschap met gedachten te wisselen en ‘in minne versaemt’ onder ons kanne oud-Delfs te ‘colfferen’.

Om ons zoveel voorbeelden te noemen: in dit woonhuis over ‘Juffrouwe Maria over der Strijp’, in dezelfde buurt, waren vóór 1600 ook niet niet zo vervolgens dertien haardsteden aanwezig. Voor de ommegang der Commissarissen voor 't werk van 't haardstedengeld, werd door een dienstboden van welke juffrouw verklaard, dat een woonhuis over haar meesteresse tien haardsteden bevatte. Evenzo werden een haardsteden over dit huis, waarin Pieter Pietersz betreffende Varich voor zijn tante dit brouwersbedrijf uitoefende, betreffende elf op negen gebracht.

Je denk enkel alang aan het mooie Kathe Krusemuseum wat voor Den Helder verloren is gegaan. De Duitsers zijn daar enorm happy mee. Je hoeft niet over moderne kunst -en met ons poppenmuseum- te houden om in het waarde van Den Helder ingeval gemeente ervoor ervoor te zorgen het deze cultuur-uitingen behouden blijven. Bijvoorbeeld via mij alang zo veelal kan zijn opgemerkt geraken de beschikbare gelden niet altijd op ons juiste manier uitgegeven. Ik denk hierbij met de totaal onnodige verplaatsing met de schouwburg. Voor veel en veel niet zo had het cultuurpaleis vanwege dit centrum behouden dienen te blijven. Teneinde een woorden aangaande prof.Cor Molenaar, gericht aan mijzelf persoonlijk in ons telefoongesprek: U dan ook hebt mij toch immers horen zeggen het cultuur in een binnenstad moet blijven!!! Nu een schouwburg uit dit centrum is weggehaald kan zijn dit een aanleiding te verdere: Dit ROB SCHOLTE MUSEUM TE OMARMEN HETGEEN Wegens Een BINNENSTAD EEN Mooie OPSTEKER ZAL Bestaan!!!

Een ‘plumassier', ofwel vederman zorgde voor een veren op een hoeden der heeren, zowel in krijgsdos mits in burgergewaad. Ons meer info ‘passementswerker’ was iemand die versierde banden, omzomingen en randen aan kledingstukken, hoeden of meubelbekledingen maakt.

Ongeveer honderd Delftenaren lieten bij een ontploffing het leven, waaronder de bekende schilder Carel Fabricius,. Tweehonderd huizen in een omgeving werden totaal verwoest en driehonderd fors gespleten. Het gebied werden perfect opnieuw ingericht, waarbij verder een huidige Paardenmarkt ontstond.]

, waar evenmin aanzienlijke ofwel vermogende lieden woonden, geeft dit register op, dat een zekere Jacob Dircxz. Daar verblijf hield, in een wandeling genaamd ‘een rasende turfdrager’. Je vermoed, dat hem zijn alias ook niet werden gegeven, omdat hij aanvallen had van woede of razernij, maar veeleer ten gevolge zijner gewoonte, teneinde ‘voor den dranck wesende’ zichzelf mits een razende Roeland aan te stellen.

Eindelijk had de toenmalige Secretaris aangaande Hof aangaande Delft, Joachim Jansz. zijn aardsen tabernakel opgeslagen in een huis met vier haardsteden aan een Grote Markt. De vergunning om zodra secretaris buiten een gemeente te wonen, schijnt toen, enigszins als nu, overwegend aan het ontbreken aangaande behoorlijke huisvesting op dit platteland haar oorsprong en toepassing verschuldigd te zijn geweest. [Het in 1920 geannexeerde Hof aangaande Delft was in 1882 nog ons buurgemeente met Delft.]

Een ‘Stadts Wage’ stond voor ‘memorie’ genoteerd. De bovenverdieping werden bewoond via  iemand die 2 haardsteden aangaf. Deze aangifte is desalniettemin doorgehaald, vermoedelijk daar hij bij een vrijdom aangaande het haardstedengeld viel.

Mogelijk gaat één hunner in ver­rukking aan des schilders talent, hem beschikken over toege­voegd: “Vous etes une merveille” ofwel, gelijk in 't Ita­liaans geuit hebben. Hoe het zij, een man, die het “Principibus placuisse viris” zo volkomen beaamde, mag uit welke lofspraak aanleiding beschikken over gevonden om haar ‘verduitst’ mits geslachtsnaam met te nemen. Een toevoeging met een t of een d aan de uitgang aangaande een woord kan zijn, direct men weet, zeker Delfts. Dit staat desalniettemin vast, dat Michiel Jansz. in 1600 slechts mits zoodanig vertrouwd was, terwijl deze in 1608 en in de registers met 1620 en 1637 M.J. Mierevelt en mr. Michiel betreffende

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “De 2-minutenregel voor slotenmaker Zonnebeke”

Leave a Reply

Gravatar